Minu e-kursus kvaliteedimärgi vääriliseks

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Osaleja tutvub kvaliteedinõuetega ja arendab oskusi, kuidas oma e-kursus saada kvaliteedimärgi vääriliseks. Koolitusele registreerumiseks on vajalik oma e-kursuse või e-toega kursuse olemasolu!
Toimumise aeg: 19.11.2018 - 16.12.2018
Maht: 52.00 akad/t
 • Iseseisev töö: 52 akad/t
Osalejate arv: 10 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
 • Lehti Pilt (Tartu Ülikool)
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Kontaktisik: AIVAR HIIO, aivar.hiio@hitsa.ee
Partner: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Õpisündmuse veebilink: https://moodle.ut.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Ülikooli tn 18, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
URL: https://www.ut.ee/et
Lisainfo: - teostab eneseanalüüsi ja hindab kvaliteedikriteeriumide alusel oma e-kursust;
- kasutab eneseanalüüsi tulemusi oma e-kursuse parandamisel;
- kirjeldab kvaliteetse e-kursuse nõudeid ja rakendab neid oma kursusel.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolitusel osalenud:

 • kavandavad või kohandavad õppimise ja loovuse soodustamiseks asjakohaseid õppetegevusi, mis hõlmavad digivahendeid (ISTE 2.a)
 • kasutavad õpikeskkonnas digivahendeid, mis äratavad uudishimu ja innustavad õppijaid osalema oma õpieesmärkide püstitamisel, õppimise juhtimisel ja arengu hindamisel (ISTE 2.b)
 • kavandavad ja kohandavad õppetegevusi kasutades digivahendeid, et arvestada õppijate erinevaid õpistiile, -strateegiaid ja võimeid (ISTE 2.c)
 • annavad õppijatele mitmekülgset tagasisidet nii kujundava kui kokkuvõtva hindamise vormis, lähtudes seejuures nii pädevus- kui tehnilistest standarditest ning kasutades hindamistulemusi sisendina õppeprotsessi parendamisel (ISTE 2.d)
 • analüüsivad ja mõtestavad regulaarselt ajakohaseid uuringuid ja toimivaid praktikaid õppimise toetamisel digivahenditega (ISTE 5.c)
Sihtgrupid: Õpetaja.
lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad ja õppejõud, koolijuhid ning haridustehnoloogid
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Selgitada e-kursuse eneseanalüüsi läbiviimise võimalusi ja parandada osalejate e-õppealaseid teadmisi kursuse vastavusse viimisel kvaliteetse e-kursuse nõuetega
Sisu:

E-kursuse kvaliteedimärki ei ole kursusele lihtne saada. Esiteks peab olema kvaliteedinõuetele vastav e-kursus, mille loomine ja läbiviimine nõuab palju mõtlemist, planeerimist, tahet, oskusi ja muidugi aega. Teiseks peab olema pealehakkamist ja tahtmist esitada oma kursus kvaliteedimärgi taotlemiseks.

Koolitus aitab osalejal analüüsida ja parandada oma e-kursust, et olla kvaliteedimärgi taotlemisel edukas.

Tegemist on Tartu Ülikooli täienduskoolituskursusega.

Õpisündmuse teemad:
 • e-õppe kvaliteedimärgi taotlemise protsessi tutvustus
 • kvaliteetse e-kursuse nõuded
 • kvaliteedimärki omavate kursuste näited
 • ülevaade eneseanalüüsi meetoditest
 • eneseanalüüsi teostamine
 • valitud teemad e-kursuse parandamiseks (interaktsioon e-kursusel, sisupakettide loomine ja kasutamine, aktiivõppemeetodid)
 • õppejõu rollid e-kursuse läbiviimisel
Õppevorm: veebipõhine
Alustamise tingimused: Kursusel osalemiseks peab olemas olema kesktasemel arvutioskus, juurdepääs internetiühendusega arvutile ning oma e-kursus, mida osaleja soovib analüüsida ja kvaliteedimärgi vääriliseks arendada.
Lõpetamise tingimused:

Oma e-kursuse analüüsi teostamine ja selle kvaliteedi parandamine.

Link materjalidele: http://www.e-ope.ee/repositoorium/o...
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Märksõnad: e-kursus, kvaliteet, kvaliteedimärk, e-õpe
Väljatöötaja: Tartu Ülikool

Tagasi kalendrisse