LEGO Mindstorms EV3 edasijõudnutele

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Eesmärk on anda õpetajatele lisateadmisi programmeerimiskeskkonna maksimaalseks ärakasutamiseks ning täiendada nende metoodilisi oskusi lähtudes nende senisest kogemusest; näidata EV3 ning Vernier vahendite ühendamisvõimalusi ning näidisprojekte.
Toimumise aeg: 09.11.2018 - 10.11.2018
Kontaktpäev:
  • 1. kontaktpäev (09.11.2018 10:00 - 09.11.2018 17:00)
  • 2. kontaktpäev (10.11.2018 10:00 - 10.11.2018 16:00)
Maht: 26.00 akad/t
  • Auditoorne: 8 akad/t
  • Praktiline: 16 akad/t
  • Iseseisev töö: 2 akad/t
Osalejate arv: 14 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 150 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Kristi Salum, kristi.salum@hitsa.ee, tel: 53422398
Toimumise koht
Toimumise koht: HITSA nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/1, IV korrus TALLINN 12616
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse edukalt lõpetanu tunneb LEGO Mindstorms EV3 robotiplatvormi lisavõimalusi ja oskab kasutada platvormile mõeldud kolmandate tootjate (Vernier’, Mindsensors, HiTechnic, Dexter) lisaandureid

Sihtgrupid: Sihtrühmaks on kooliõpetajad, kes on juhendanud õpilasi robootika huviringis või kasutanud roboteid mingil määral õppetöös. Neil on soov pakkuda õpilastele eakohast ning huvitavat robootikaalast tegevust.
Haridusastmed: Üldharidus
Eesmärgid: Eesmärk on anda õpetajatele lisateadmisi programmeerimiskeskkonna maksimaalseks ärakasutamiseks ning täiendada nende metoodilisi oskusi lähtudes nende senisest kogemusest; näidata EV3 ning Vernier vahendite ühendamisvõimalusi ning näidisprojekte.
Sisu:

Paljudes õpilastes on tekitatud huvi robootika vastu ning toimub areng, kuid peagi jõuavad kätte algtaseme piirid, juhendajad ei oska suunata õpilasi edasi pärast algtaseme läbimist ning õpilaste motivatsioon langeb. Komplektide efektiivsuse kasvatamiseks ning paremaks ärakasutamiseks tuleb juhendajatel/õpetajatel läbida ka II astme koolitus, mis annaks neile oskusi ja teadmisi robotite kasutamiseks kõrgemal tasemel ning õppetöös.
Paljudel koolidel on olemas Vernier andurid ning andmekogumisvahendid. Lisaks eelpool öeldule, näidatakse ära viisid, kuidas kasutada Vernier andureid koos LEGO Mindstorms robotitega ning ühtlasi anda võimalus teha robotitega keerulisemaid mõõtmisi.

Õpisündmuse teemad:

1. LEGO WeDo, LEGO PowerFunctions, LEGO Pneumatics
2. LEGO Mindstorms ja sellega ühilduvad kolmandate tootjate lisaandurid
3. LEGO Mindstorms EV3 andmete kogumine (Data Logging)
4. Andmete analüüs ja eksport
5. LEGO Mindstorms EV3 lisaplokkide kasutus
6. LEGO Mindstorms nutikas ahel (Daisy chain)
7. Tsükli katkestamine (Loop interrupt)
8. Praktiline töö kolmandate tootjate anduritega
9. Lisaandurite ploki importimine EV3 keskkonda
10. Andurite töölepanek „Hello world“ näol
11. Andurid - Vernier’, HiTechnic, Mindsensors, Dexter
12. Võistluste tutvustus – Robotex, Jr.FLL, FLL ja FTC, RoboMiku
13. Valikaine „Mehhatroonika ja robootika“ tutvustus

Õppevorm: kombineeritud
Alustamise tingimused: Koolitusel osalejal on olemas baasoskused robotite programmeerimiseks EV3-Programming keskkonnas ning nad teavad enamike programmeerimisplokkide tähendust ja oskavad neid kasutada. Neil on olemas minimaalselt aastane kogemus õpilaste juhendamisest kas õppetöö või huviringi raames.
Lõpetamise tingimused:

Aktiivne osalemine koolitusel

Lõpudokument: Tunnistus
Märksõnad: LEGO
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.11.2018 10:00 - 09.11.2018 17:00
Koolitajad: Ramon Rantsus (Robootika MTÜ)
Toimumise koht: HITSA nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/1, IV korrus TALLINN 12616 Harju maakond
Lisainfo: Reede, 09.11.2018, kell 10:00 - 17:00 Laupäev, 10.10.2018, kell 09:00 - 16:00

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.11.2018 10:00 - 10.11.2018 16:00
Koolitajad: Ramon Rantsus (Robootika MTÜ)
Toimumise koht: HITSA nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/1, IV korrus TALLINN 12616 Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse