Noorsootöötaja kovisioon - töö keeruliste juhtumitega

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Noorsootöötajate kovisioonirühm võimaldab üksteist professionaalselt toetada: arutada igapäevase töö probleeme, leida sobilikke võimalusi nende lahendamiseks, kuulata üksteise emotsioone ning anda tagasisidet. Aidates kaaslasi aidatakse ka iseennast.
Toimumise aeg: 22.11.2018 - 22.11.2018
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (22.11.2018 09:30 - 22.11.2018 17:00)
Maht: 8.00 akad/t
 • Auditoorne: 8 akad/t
Osalejate arv: 15 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
 • Külli Salumäe (Tartu Ülikool)
Korraldav asutus: SA Archimedes
Kontaktisik: Marko Vene, marko.vene@archimedes.ee, tel: 69 79 221
Toimumise koht
Toimumise koht: Haapsalu Kultuurikeskus
Aadress: Posti tn 3, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kirjeldab professionaalses tegevuses ettetulevaid olukordi, mis nõuavad eetilisi valikuid;  
 • analüüsib oma eetiliste valikute vastavust noorsootöö kutse-eetika printsiipidele;
 • põhjendab oma professionaalseid otsuseid nii isiklikest väärtushinnangutest kui noorsootöö kutse-eetika põhimõtetest lähtudes.
Sihtgrupid: Õpetaja, Noorsootöötaja.
Koolitus sobib nii noorteühingute, huvi- kui ringijuhtidele, nii noortekeskuste kui noorteinfotöötajatele, aga ka huvikoolide õpetajatele, huvikeskuste spetsialistidele jt.
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Teadmis- ja oskuspõhine valmisolek isiklike väärtushinnangute teadvustamiseks ning professionaalses
tegevuses eetilisi valikuid nõudvate olukordade lahendamiseks.
Sisu:

Noorsootöötajad puutuvad oma igapäevatöös kokku arvukate professionaalset või eetilist laadi dilemmadega:

 • Kes ma noorsootöötajana olen?  
 • Kas minu isiklikud väärtused kõlavad kokku noorsootöö väärtustega ning väljenduvad minu igapäevatöös? 
 • Kuidas suhelda probleemide lahendamisse kaasatud erinevate osapooltega – noortega, nende vanematega, õpetajate ja koolide tugispetsialistidega? 

Koolitus annab Sulle võimaluse lahata noorsootöötajate ringis professionaalses tegevuses esinevaid eetilisi valikuid nõudvaid olukordi. 

Juhtumid arutlemiseks valime „elust enesest“. Neile lahendusi otsides püüame vastuse saada ka küsimusele, kuivõrd lähtume noorsootöö professionaalidena isiklikest eetilistest printsiipidest ja väärtushinnangutest, kuivõrd tugineme noorsootöö kutse-eetikale?

Õpisündmuse teemad:
 • eetilisi valikuid nõudvad olukorrad noorsootöötaja professionaalses tegevuses;
 • isiklikud väärtused ja eetika;
 • kutse-eetika noorsootöös;
 • kovisioon – meetod keerulistele juhtumitele lahenduste leidmiseks.
Õppevorm: auditoorne
Alustamise tingimused: Kovisioonigrupis osalemise eeldusteks on üksteise märkamine, avatus ja usaldus.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Külli Salumäe teeb oma igapäevatööd TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia huvijuht-loovtegevuse õpetaja
õppekava programmijuhi ning eriala- ja loovusainete õppejõuna. Noortevaldkonna ja enesearendamise parimaks mooduseks peab täienduskoolituste väljatöötamist ning läbiviimist TÜ VKA täiendusõppe ning SA Archimedese noorteagentuuri koolitajana.
Märksõnad: Noorsootöötaja professioon, noorsootöötaja professionaalsus, noorsootöötaja kutse, noorsootöötaja kutsetegevus, noorsootöötaja kutse-eetika, noorsootöötaja eetilised valikud, noorsootöötaja väärtuspädevus, noorsootöötaja kovisioon
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.11.2018 09:30 - 22.11.2018 17:00
Toimumise koht: Haapsalu kultuurikeskus, Posti 3
URL: https://www.google.ee/search?q=Haapsalu+...

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisu: Teemad:
Isiklikud väärtused ja eetika
Noorsootöö väärtused ja kutse-eetika
Eetilisi valikuid nõudvad olukorrad noorsootöötaja professionaalses tegevuses
Julge küsida- meetod ja kovisioon
Päevakava: 9.30 saabumine, hommikukohv
10.00 - 11.30 1)Isiklikud väärtused ja eetika 2)Noorsootöö väärtused ja kutse-eetika 3)Eetilisi valikuid nõudvad olukorrad noorsootöötaja töös
11.30- 11.45 sirutuspaus
11.45- 13.15 Kuidas jutustada lugu? Mis on "Julge küsida!"-meetod? Mis on kovisioon?
13.15- 14.00 lõuna
14.00- 15.30 kovisioon
15.30- 15.45 kohvipaus
15.45- 17.00 arutelu kogetud meetodite ja koolituspäeva kogemuse üle, koolituse lõpetamine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse