Õpetajate töö tasustamise korraldamine üldhariduskoolis

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Tasusüsteemi kujundamise võimalused kõiki tasustamise instrumente eesmärgipäraselt kasutades ning selle sidumine kooli tänaste ja tulevaste vajadustega.
Toimumise aeg: 21.11.2018 - 21.11.2018
Kontaktpäev:
  • Õpetajate töö tasustamise korraldamine üldhariduskoolis (21.11.2018 10:00 - 21.11.2018 17:15)
Maht: 8.00 akad/t
  • Auditoorne: 8 akad/t
Osalejate arv: 10 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
  • Irja Rae (Fontes PMP OÜ)
Korraldav asutus: SA Innove
Kontaktisik: Marju Aolaid, marju.aolaid@innove.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallink City Hotel
Aadress: A. Laikmaa tn 5, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Kirjeldus
Kompetentsimudel Haridusasutuse juhi kompetentsimudel
Toetatavad kompetentsid
  • 2. Meeskonna juhtimine
Õpiväljundid:

Osaleja:

• Mõistab kuidas tasusüsteem on seotud organisatsiooni eesmärkidega ning kuidas kooli arengukava eesmärke ja töö tasustamist joondada.

• Teab tasustamisega seonduvaid üldmõisteid ja põhimõisteid.

• Teab ja kasutab tasusüsteemi kujundamisel ja/või uuendamisel erinevaid tasustamise instrumente teadlikult ja sihipäraselt.

• Teab ja oskab kujundada ja/või uuendada tasusüsteemi üldhariduskooli vajadustest (arengukava elluviimine) ja võimalustest (eelarve, piirkond jmt) lähtuvalt.

• Teab millised on õpetaja töötasu diferentseerimise võimalused ja oskab valida sobivaima oma kooli õpetajate töö tasustamiseks.


Sihtgrupid: Haridusasutuse juht, Haridusametnik
Haridusastmed: Üldharidus
Eesmärgid: Seminari eesmärk on tutvustada töö tasustamise ja palgapoliitikate teoreetilisi üldpõhimõtteid laiemalt ja anda juhiseid läbi praktiliste juhtumianalüüside õpetajate töötasu süsteemi väljatöötamiseks haridusasutuses.
Sisu:

• Palgasüsteem kui organisatsiooni eesmärkide toetaja.

• Tasustamise seotus organisatsiooni strateegiaga.

• Kogutasu kontseptsioon.

• Põhipalk, lisatasu, tulemustasu.

• Motivatsioonisüsteemid, soodustused.

• Õpetajate töötasu diferentseerimise erinevad võimalused.

• Õpetajate töötasu süsteemi väljatöötamine haridusasutuses.


Õppevorm: auditoorne
Lõpudokument: Tõend
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õpetajate töö tasustamise korraldamine üldhariduskoolis - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.11.2018 10:00 - 21.11.2018 17:15
Koolitajad: Irja Rae (Fontes PMP OÜ)
Toimumise koht: Tallink City Hotel
Aadress: A. Laikmaa tn 5, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 09.30 - 10.00 Hommikukohv

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse