Nutikas noorsootöö ja minu organisatsioon

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Veebinar, mille keskmes on eesmärgipärane ja turvaline nutikate lahenduste kasutamine organisatsioonides
Toimumise aeg: 07.12.2018 - 07.12.2018
Kontaktpäev:
  • Kohtumine (07.12.2018 11:00 - 07.12.2018 12:30)
Maht: 2.00 akad/t
  • Auditoorne: 2 akad/t
Osalejate arv: 15 kuni 100 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
  • Marin Johnson (Tallinna Ülikool)
  • Veronika Tuul (SA Archimedes)
Korraldav asutus: SA Archimedes
Kontaktisik: Marko Vene, marko.vene@archimedes.ee, tel: 69 79 221
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • Määratleb põhimõtteid turvalise käitumise kohta internetis;
  • Hindab oma digitaalset jalajälge ja võimalusi digitaalse enesekuvandi teadlikuks juhtimiseks;
  • Tunneb ära nutika noorsootöö rakendamise praktikad noorsootöö keskustes.
Sihtgrupid: Noorsootööjuht, Noorsooteenuste spetsialist
Eesmärgid: Veebiseminari tulemusel õppija mõistab nutika noorsootöö praktilisi väljundeid ja enda vastutust tehnoloogia kasutamisel
Sisu:

Veebiseminaril vastame küsimusele, millised on nutika noorsootöötaja eduni viivad hoiakud ja kuidas praktiliselt nutikas noorsootöö välja näeb kahe noorsootöö keskuse näitel. Viimsi Noortekeskus ja Jõgeva Valla Noortekeskus noorsootöö keskused on eesmärgipäraselt ja tõhusalt kasutanud erinevaid nutikaid tehnoloogiaid. Veebiseminaril uurime asutuste töötajatelt, miks ja kuidas on nad rakendanud nutikaid lahendusi nähtavuse parandamiseks, noorte kaasamiseks ja efektiivsuse tõstmiseks.

Vabadus valida erinevaid nutikaid lahendusi kätkeb endast ka vastutust. Veebiseminaril uurime lähemalt, millised on võimalikud ohud tehnoloogia kasutamisel ja kuidas nutikas noorsootöötaja saab ennast ja oma noorsootöö keskuse noori kaitsta. Mõõdame, milline on nutika noorsootöötaja digitaalne jalajälg ja arutame, kuidas digitaalset enesekuvandit teadlikult juhtida.

Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppekeskkonna link saadetakse kõikidele registreerinud osalejatele vahetult enne veebinari.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Marin Johnson omab mitmekülgset kogemust koolitajana Eestis ja välismaal, olles koolitanud ning konsulteerinud nii avaliku- kui ka erasektori organisatsioone. Peamised koolitusteemad on koolitajate koolitus, meetodite rakendamine koolitustel, sotsiaalse tarkvara kasutamine ning erinevate tarkvarade koolitused. Marinil on magistrikraad andragoogikas ning ta omab täiskasvanute koolitaja kutset tase 8. Marin töötab Tallinna Ülikoolis täiskasvanuõppe lektorina.

Veronika Tuul on koolitanud õpetajaid ja haridustöötajaid üle kümne aasta. Põhilisteks koolitusvaldkondadeks on e-õppe vahendite kasutamine, digitaalsed lahendused õppetöös ja nutiturvalisus. Veronikal on magistrikraad andragoogikas ja haridustehnoloogias ning ta omab täiskasvanute koolitaja kutset tase 7. Lisaks koolitamisele töötab Veronika ka õpidisainerina ja e-õppe konsultandina.
Märksõnad: nutikas noorsootöö
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Kohtumine - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.12.2018 11:00 - 07.12.2018 12:30
Koolitajad: Marin Johnson (Tallinna Ülikool), Veronika Tuul (SA Archimedes)
URL: https://zoom.us/j/570861262
Lisainfo: Kohtumise ID saadetakse kõikidele registreerinud osalejatele

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse