Koolitusportfell

Siit saad abi

Siin kuvatakse Täienduskoolituste infosüsteemis olevate ja avalikustatud täiendusõppe koolituste loetelu.

Nimekirjas kuvatakse õppekavad, mille staatus on „Avalik“ ja mille tüüp on „koolitus".

Lihtotsingu lahtri all olevalt lingilt „Täpsem otsing“ on võimalik avada detailsem otsing, kus saab õppekava otsida toimumise sihtgruppide, haridustaseme, korraldava asutuse, õppeprogrammi või õppesuuna järgi.

Õppekava nimetusel klikkides avatakse kasutajale õppekava kirjeldus.

Õppekava kirjelduse allääres saab klikkida "Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist". Juhul kui toimumine kalendrist ei ole leitav, on kasutajal võimalus otsingu all avanenud vormil avaldada soovi antud õppekava toimumisele.

Kui kasutaja on sisselogitud siis vorm on eeltäidetud tema andmetega ja kasutaja saab vajadusel andmed muuta.

Neljapäeval, 14. märtsil kell 9-15 toimub täienduskoolituste infosüsteemi Juhan üleviimine uuendatud tarkvaraga platvormile ja aadressile. Sel ajal ei ole teenus kättesaadav.

Pärast süsteemi töö taastumist kl 15 paiku palume selle mitteootuspärasest toimimisest märku anda kasutajatoe e-postiaadressil juhan@eenet.ee.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Täpsem otsing
Õppekava nimetus Sihtgrupid
"Õpetajate täiendusõpe prioriteetsel teemal “Ohutus” - digivaldkonna riskidega arvestamine modernes õpiruumis" -
21. sajandi õpioskuste arendamine põhikooli inglise keele tunnis -
3D-modelleerimine ja 2D-joonestamine -
Abiõpetaja ja tugiisiku juhendamine lasteaiaõpetaja poolt erivajadustega laste kaasamisel. -
Aine, keel ja õpioskused – õpetaja kolm kübarat õpetaja
Aine, keel ja õpioskused – õpetaja kolm kübarat õpetaja
Aktiivõppemeetodid e-õppes õpetaja
Aktiivse suhtlemise mitu palet (Draamaõpe) õpetaja
Alarmsõidukijuhi täienduskoolitus -
Algatusvõimeline kodanik: sotsiaalse ja suhtluspädevuse arendamine ainetundides õpetaja
Laeb veel otsingule vastavaid tulemusi